Fundusze Europejskie

Manubia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Manubia Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

Internalizacja innowacyjnego systemu do monitorowania cen konkurencji PricePanorama w ramach poddziałania 3.3.3:
WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest internalizacja innowacyjnego systemu do monitorowania cen i dostępności
produktów w sklepach internetowych - PricePanorama.
Planowany efekt projektu to rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Nr Umowy: POIR. 03.03.03-08-0026/20-00
Wartość projektu: 414 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 310 800,00 zł