Analiza danych

Najważniejszym zadaniem PricePanoramy jest należyte i regularne pobieranie danych o cenach oraz rozpoznawanie identycznych produktów w wielu sklepach.

Naszym klientom udostępniamy 3 sposoby korzystania z tych danych.

Aplikacja PricePanorama.com

Klient otrzymuje dostęp do aplikacji internetowej, w której może przeglądać wszystkie zgromadzone dane w formie tabel i wykresów. Serwis umożliwia bardzo szerokie filtrowanie raportów i jest wygodnym narzędziem dla każdego pricing managera.

Po zakończeniu wdrożenia przekazujemy klientowi instrukcję obsługi systemu. Instrukcja jest dostosowana do potrzeb klienta, pracy z jego asortymentem i rodzajem przeprowadzonych integracji.

Klient może udostępnić aplikację PricePanorama dowolnej liczbie pracowników swojej firmy.

Aplikacja PricePanorama.com

Wsparcie klienta

Anagżujemy się we współpracę na wielu etapach

na czym polega

Pobieranie danych

Jak często i skąd pobieramy informacje o cenach

jak to działa

Własne rozwiązanie?

PricePanorama vs budowanie własnego narzędzia

zobacz różnicę

Plik Excel

Oferujemy udostępnianie danych w formie dowolnego pliku Excel, jaki klient potrzebuje. Z reguły otrzymujemy taki szablon z przykładowymi danymi i następnie tworzymy moduł w PricePanoramie, który umożliwia generowanie takiego pliku, wypełnionego zawsze aktualnymi danymi. Plik Excel można pobierać przez aplikację PricePanorama.com, otrzymywać e-mailem i pobierać bezpośrednio z API.

API, CSV, XML

Jeśli dane z PricePanoramy mają być używane do automatyzacji zarządzania cenami, najlepszym rozwiązaniem jest pobierać je bezpośrednio z API. API PricePanorama działa w oparciu o protokoły JSON/REST. Możliwe jest także pobieranie danych w formacie XML lub CSV, co często ułatwia integrację z systemami do zarządzania cenami np. IBM Demandtec, Price(fx) oraz business intelligence np Tableau.

Zamów prezentację